Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna

Położone w odległości 450 km od Warszawy Wilno to doskonałe miejsce na turystyczny wypad. Zwiedzanie założonego przez księcia Giedymina Wilna możemy rozpocząć od zobaczenia Ostrej Bramy. Wizytówką i symbolem Wilna jest znajdująca się w Ostrej Bramie kaplica z cudownym obrazem Matki Boskiej. Ostra Brama jest pozostałością po średniowiecznych murach miejskich. Do kaplicy z cudownym obrazem prowadzi boczna kruchta znajdująca się w kościele pod wezwaniem świętej Teresy. Wielu pielgrzymów, którzy przybywają do cudownego obrazu pokonuje wiodące do kaplicy strome schody na kolanach. Ulica Ostrobramska wiedzie od Ostrej Bramy do Uniwersytetu Wileńskiego. Pełno na niej zabytkowych obiektów, z których większość to obiekty sakralne. Warto zobaczyć spośród nich prawosławną cerkiew pod wezwaniem świętego Ducha. Koniecznie trzeba zobaczyć także należącą do kościoła unickiego cerkiew Świętej Trójcy. Z cerkwią Świętej Trójcy sąsiaduje klasztor bazylianów, w którym więziony był Adam Mickiewicz. Zrekonstruowana została nawet cela, w której A. Mickiewicz był więziony. Koniecznie trzeba zobaczyć także Wieżę Giedymina, aby z tarasu widokowego zobaczyć przepiękną panoramę miasta. Doskonałym punktem widokowym w Wilnie jest także Góra Trzech Krzyży miejsce męczeńskiej śmierci 7 zakonników ze zgromadzenia franciszkanów. Ich śmierć na szczycie upamiętniają duże potężne krzyże,od których pochodzi nazwa tego wzniesienia. Do Wilna warto wybrać się w marcu, kiedy w mieście odbywa się tradycyjny, organizowany od około 300 lat, Wileński Jarmark Kaziukowy. Aby móc wyjechać do Wilna nie potrzebujemy wizy ani paszportu.