Wpływ turystyki na gospodarkę

Wpływ turystyki na gospodarkę

Napływ turystów do danego kraju pozytywnie wpływa na sytuację finansową kraju. W wielu krajach turystyka jest jednym z filarów całej gospodarki. Pieniądze z turystyki zasilają również kieszenie mieszkańców miejsc, do których przyjeżdżają. Usługi turystyczne to bardzo wiele sektorów, w których pracuje znaczny odsetek mieszkańców największych ośrodków turystycznych. Zyski w sektorze usług powoduje, że kolejne sektory gospodarki zyskują liczne profity. Wszystko jest ze sobą ściśle sprzężone. Krajowa gospodarka tylko na takich odwiedzinach zyskuje i władze krajowe robią wszystko, co w ich mocy by tych turystów było z roku na rok coraz więcej, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę, jak wielkie byłyby straty gdyby turyści przestali odwiedzać ich kraj. Pogorszyłyby się nie tylko wpływy do budżetu państwa, lecz także wiele tysięcy osób pozostało by bez pracy. Z branżą turystyczną powiązanych jest wiele przedsiębiorstw, które czerpią największe korzyści właśnie z odwiedzin turystów z grubymi portfelami. Wymienić można wiele takich krajów, których gospodarka niemal w stu procentach nastawiona jest na osiąganie znaczących dochodów z turystyki. Takimi krajem są na przykład Malediwy, również archipelag Wysp Kanaryjskich niemal całkowicie nastawił się na wspieranie i rozwój infrastruktury turystycznej.