Turystyka – kierunek studiów

Turystyka – kierunek studiów

Turystyka jest jednym z dość popularnych kierunków studiów. Na kierunku tym podejmowane są tematy z zakresu szeroko pojętej turystyki oraz różnych jej aspektów – ekonomicznych, społecznych, kulturalnych czy przyrodniczych. Dodatkowo studenci uczą się języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie się nimi posługiwać. Studenci nabywają umiejętności związanie z planowaniem wszelakich przedsięwzięć z zakresu turystyki jak i rekreacji. Zyskują oni szeroką wiedzę geograficzną. Po ukończeniu studiów na kierunku turystyka, absolwenci mają duże możliwości podjęcia pracy. Mogą oni pracować między innymi w biurach podróży, ośrodkach turystycznych oraz wypoczynkowych czy też rekreacyjnych, w hotelach czy też w różnorakich centrach rekreacji. Ponadto mogą oni również podjąć w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych powiązanych z szeroko pojętą turystyką i ruchliwością osób. Absolwenci, którzy ukończyli dodatkowo specjalność nauczycielską mogą podjąć pracę w szkolnictwie, przykładowo jako nauczyciel geografii. Turystyka to kierunek przyszłościowy, ponieważ niemal każde państwo świata inwestuje w gałąź gospodarki jaką jest turystyka, co daje możliwość podjęcia pracy w niemal dowolnym kraju. Jeżeli jednak zamierzamy studiować na tym kierunku to już co najmniej od szkoły ponadgimnazjalnej musimy porządnie przyłożyć się do nauki języków obcych. Znajomość języków obcych to warunek konieczny, aby móc pracować w turystyce. Mile widziana jest doskonała znajomość języka angielskiego, ale chętnie przyjmowane na studia są także osoby, które znają więcej niż tylko język angielski. No i turystyka to kierunek dla pasjonatów.