Światowa Organizacja Turystyki

Światowa Organizacja Turystyki

Światowa Organizacja Turystyki to najważniejsza instytucja związana z szeroko pojętą turystyką. Jest to instytucja należąca do ONZ. Światowa Organizacja Turystyki powstała w 1975 roku. Wcześniej funkcjonowała ona jako Międzynarodowy Związek Oficjalnych Organizacji Turystycznych. Siedziba organizacji znajduje się w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Polska należy do tej organizacji już od jej powstania, a w sumie zrzesza ona aż 154 państwa. Cele organizacji są różnorodne. Jednym z najważniejszych jest prowadzenie statystyk związanych z turystyką na świecie oraz z ruchliwością osób. Kolejnym celem jest promowanie turystyki, która jest odpowiedzialna oraz uniwersalnie dostępna. Organizacja skupia swoje działania promujące turystykę szczególnie na krajach, które są krajami rozwijającymi się. Za sprawą Światowej Organizacji Turystyki w 1979 roku ustalono iż dzień 27 września będzie oficjalnym, międzynarodowym Światowym Dniem Turystyki. Organizacja zajmuje się także etyczną kwestią turystyki, która wspiera maksymalizację pozytywnych efektów, które wywołuje turystyka w aspekcie kulturowym, społecznym oraz ekonomicznym. Wspiera ona także minimalizację negatywnych efektów jakie wywołuje turystyka. Na kształtowanie się turystyki wpływa jednak nie tylko ta organizacja o znaczeniu międzynarodowym. Na kształtowanie się turystyki w poszczególnych krajach świata wpływa także UNESCO. Już dawno zauważono, że obiekty turystyczne, które są najbardziej cenne, a które zostały umieszczone na prowadzonej przez UNESCO liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego są liczniej i chętniej odwiedzane przez turystów.