Podróże kształtujące osobowość

Podróże kształtujące osobowość

Wycieczki zagraniczne mają bez wątpienia wiele zalet. Znaczenia podróży dla zwykłego człowieka nie sposób nie docenić. Podróże rozwijają nas pod wieloma względami. Bardzo często po powrocie z wycieczki zagranicznej zauważymy, że staliśmy się bardziej otwarci na nowych ludzi, łatwiej zmieniamy zdanie, nie dajemy się tak łatwo wyprowadzić z równowagi, jesteśmy bardziej tolerancyjni wobec osób, które reprezentują inne poglądy polityczne, zwyczaje czy wyznają inną religię. Szczególnie wiele zalet ma turystyka zaliczona do typu poznawczego. Różni się ona od turystyki w stylu wypoczynkowym, że jesteśmy bardziej aktywni. Poszukujemy różnic między naszą kulturą, a kulturą miejsca, które odwiedzamy. Nagle okazuje się, podczas takich wycieczek zagranicznych, że świat dużo bogatszy i ciekawy niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. A dotychczasowy sposób patrzenia na świat wydaje się nam, niepełny, nierzeczywisty, tak jakbyśmy do tej pory patrzyli na świat przez dziurkę od klucza. W czasie podróży kształtowana jest także nasza osobowość, powiększają się nasze życiowe horyzonty, zaczynamy z większą odwagą patrzeć w przyszłość. Po takiej dalekiej wyprawie nie ma już dla nas rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Nabieramy pewności siebie, która zaprocentuje w naszym dalszym życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym.