Czym jest turystyka

Czym jest turystyka

Turystyka to pojęcie, które odnosi się do czasowej zmiany miejsca pobytu w celach na przykład odpoczynku lub chęci poznania innych kultur. Skąd dokładnie wzięło się to pojęcie? Otóż pochodzi ono od słowa „tour”, które jest pojęciem pochodzącym z języka francuskiego. Oznacza ono podróż, która zawsze kończy się powróceniem do miejsca, z którego odbył się wyjazd. Po raz pierwszy pojęcie turystyki i turystów pojawiło się już w XVII wieku kiedy to młodzież angielska pochodząca z arystokratycznych rodzin udawała się do Włoch lub do Francji aby kontynuować swoją naukę na tamtejszych uniwersytetach. Turystyka jest przedmiotem badań wielu specjalistów. Badania te odbywają się na wielu różnych poziomach, ponieważ zjawisko to posiada wiele obszarów i płaszczyzn. W aspekcie przestrzennym turystykę można badać pod kątem migracji turystów – popularnych kierunków wyjazdów, skupisk turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego. Kolejnym badanym aspektem jest aspekt ekonomiczny. Odnosi się on do szeroko pojętego rynku turystycznego. Obejmuje on również badania nad tym, jak turystyka wpływa na gospodarkę danego kraju. Bardzo ciekawym aspektem jest aspekt społeczny, który bada relacje, jakie zachodzą pomiędzy turystami oraz odwiedzonymi społecznościami.Ze względu na główny motyw, który kieruje osobę wyjeżdżającą w celach turystycznych turystykę można podzielić na turystykę wypoczynkową, biznesową, religijną, poznawczą, kwalifikowaną i na turystykę zdrowotną. Kryteriów podziału turystyki może być znacznie więcej. Wybierając inne kryteriów będziemy mogli mówić o np.turystyce indywidualnej lub zbiorowej.